Club Zero (2023) ชมรมหมายเลข..สูญ

Posted on: |
Club Zero (2023) ชมรมหมายเลข..สูญ
  • ชื่อไทย: ชมรมหมายเลข..สูญ
  • ชื่ออังกฤษ: Club Zero (2023)
  • ประเภทหนัง:Comedy, Drama, Thriller

ครูฝึกทำงานในโรงเรียนชั้นนำและวางแผนจุดแข็งสำหรับนักเรียนห้าคน “Club Zero” ความสัมพันธ์ที่พลิกผันในท้ายที่สุด

“ชมรมหมายเลข..สูญ” โนวัคร่วมงานกับเจ้าหน้าที่ในโรงเรียนประสบการณ์ชีวิตระดับโลกเพื่อแสดงการกินอย่างระมัดระวัง เธอเตือนว่าการรับประทานอาหารน้อยลงย่อมดีต่อสุขภาพของคุณ ก่อนที่ครูคนอื่นๆ จะค่อยๆ รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น นอกจากนี้
เมื่อผู้ปกครองเริ่มมีสติ Club Zero ก็ถูกสร้างขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้ว

ข้อมูลหนัง

6.0
IMDB:6.0/10 | 1,375 ratings

Awards: 3 wins & 5 nominations

Country: Austria, United Kingdom, Germany, France, Denmark, Turkey, United States, Qatar, Bosnia and Herzegovina

Genre: Comedy, Drama, Thriller

Actors: Mia Wasikowska, Ksenia Devriendt, Luke Barker

Director: Jessica Hausner

Writer: Jessica Hausner, Géraldine Bajard

BoxOffice: $11,436

Rated: N/A

Released: 21 May 2024

Runtime: 110 min