The Mother (2013) แม่

Last Updated: |
The Mother (2013) แม่

ชื่อไทย : แม่
ชื่ออังกฤษ : The Mother (2013)
ประเภทหนัง : Drama

The Mother (2013) แม่ แม่น้ำสะแกกรัง ถือเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่คอยหล่อเลี้ยงชีวิตชาวอุทัยธานี มาตั้งแต่โบราณ ชุมชนชาวแพแห่งแม่น้ำสะแกกรัง มีวิถีชีวิตผูกพันกับสายน้ำที่เหลืออยู่แห่งสุดท้ายในประเทศไทยมีอาชีพทำการประมง และเลี้ยงปลาในกระชังเป็นส่วนใหญ่ ครอบครัวชาวแพริมแม่น้ำสะแกกรัง ของนาย สมเกียร์ติ บุญมั่น เป็นครอบครัวฐานะปานกลาง และเป็นครอบครัวอันอบอุ่น ที่มีสมาชิกอยู่กันครบ พ่อ แม่ ลูกอีก 4 คน โดยมี ด.ช. ชาญชัย เป็นพี่ชายคนโต วัย 12 ขวบ ด.ช.ชิตชาติ เป็นน้องชายคนที่สอง วัย 10 ขวบ ส่วนน้องคนที่สามเป็นหญิงที่ซุกซน น่ารัก วัย 8 ขวบ ชื่อ วาดตะวัน และคนสุดท้อง ด.ญ. ขวัญเดือน ซึ่งมี หน้าตาน่ารัก .แต่ขาพิการข้างซ้าย.ทั้งหมดอยู่ในความดูแลเอาใจใส่อย่างถนุถนอม จาก แม่หวาน แม่ผู้ประเสริฐ ที่คอยพร่ำสอนลูกทุกคนให้เป็นคนดี เป็นคนที่สังคมยอมรับ มีความอุตสาห หมั่นเพียร จนประสบความสำเร็จในชีวิตสูงสุด….