True Story (2015) แกะปมลับ ฆาตกรซ่อนชื่อ

Last Updated: |
True Story (2015) แกะปมลับ ฆาตกรซ่อนชื่อ

True Story  แกะปมลับ ฆาตกรซ่อนชื่อ
แกะปมลับ ฆาตกรซ่อนชื่อ หนังสร้างจากคดีฆาตกรรมสะเทือนขวัญของนาย CHRISTIAN LONGO ผู้ต้องหาคดีฆาตกรรมยกครัว “ตัวเอง” แต่ก่อนโดนประหาร นายคริสเตียนอยากให้คอลัมน์นิสต์จากนิวยอร์คไทมส์มาช่วยเขียนเรื่องราวของตนเอง ทำให้เกิดความสงสัยในสภาพทางจิตวิทยาว่าเรื่องจริงๆ มันเป็นยังไงกันแน่

ข้อมูลหนัง

6.3
IMDB:6.3/10 | 46,139 ratings

Awards: 4 nominations.

Country: USA

Rated: R

Runtime: 99 min