Voices of the New Gen (2022) เสียง (ไม่) เงียบ 2022

Posted on: |
Voices of the New Gen (2022) เสียง (ไม่) เงียบ 2022
  • ชื่อไทย: เสียง (ไม่) เงียบ 2022
  • ชื่ออังกฤษ: Voices of the New Gen (2022)
  • ประเภทหนัง: Drama

“เสียง (ไม่) เงียบ 2022” หนังสั้นคุณภาพของนักเรียนจาก 4 มูลนิธิ สังกัดกองหนังไทย ที่จะแยกงาน “กำหนดภาพยนตร์” สนับสนุนการขนส่งภาพยนตร์ฟรีโดยสมาคมภาพยนตร์สาธารณะ และกระทรวงวัฒนธรรม
มุมมองของผู้สร้างภาพยนตร์รุ่นใหม่เกี่ยวกับประเด็นทางสังคมและการเมืองในปี 2565 เช่น การละเมิดสิทธิมนุษยชนในค่ายทหาร การทรมานและการหายตัวไปของรัฐบาล
รวมถึงการปกปิดการแพร่ระบาดของรัฐบาลเป็นตัวอย่างของวิธีการที่ไม่รุนแรงในการแก้ปัญหาทางการเมือง อีกทั้งปัญหาความไม่สมดุลทางสังคม ทุกๆ อย่างรวมกันผ่านสื่อภาพยนตร์เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในสังคมไทย